Regnskabsassistance

Vi sørger for at dit regnskab giver overblik

Vi sørger for, at dit regnskab i samarbejde med dig giver et retvisende billede af din virksomhed. Man kan sige, at det er dit ansigt udadtil. Har du ikke selv kompetencerne til momsafregning og budgettering, så lad os hjælpe dig, så du kan koncentrere dig om at gøre det, du er god til: Nemlig at drive din virksomhed og sikre indtægter til virksomheden.

Vi hjælper dig med at lave dit regnskab efter årsregnskabslovens bestemmelser, så de gældende krav overholdes. Samtidig sørger vi for, at dit regnskab præsenteres overskueligt og informativt, så det giver et godt overblik over din virksomheds situation.

Hos Revisionscentret 5R laver vi årsregnskaber samt perioderegnskaber for blandt andet aktieselskaber, anpartsselskaber, personlige virksomheder, interessentskaber, selvejende institutioner og foreninger. Vi klarer også indberetning til Erhvervsstyrelsen.Regnskabsassistance

Årsrapporter

Årsregnskabsloven indeholder en række krav til udformning og præsentation af årsrapporten og den godkendte og evt. reviderede årsrapport skal indsendes til Erhvervsstyrelsen til offentliggørelse.

Når vi har opstillet og revideret dit årsregnskab, gennemgår og drøfter vi det med dig, evt. på et møde, og vi drøfter eventuelle behov og fremtidige muligheder.

Periodebalancer

Vi udarbejder periodebalancer, både kvartalsbalancer og månedsbalancer, hvor vi sammenligner med tidligere års resultater for samme periode.

Budgetter

At lægge et realistisk budget er en vigtig del af det, at drive en sund virksomhed.

Udarbejdelsen af budgettet er med til, at du gør dig tanker om, hvor du som virksomhed vil hen. Du sætter dig mål.

Lad os hjælpe dig med udarbejdelsen af dit budget. Her drøfter vi sammen de forudsætninger, som skal lægge til grund for dit budget og vi taler om, hvilke forventninger, du har til fremtiden.

Vi hjælper dig med regnskabsassistance

Lad os hjælpe dig med regnskabsassistance. Fra revision eller udarbejdelse af dit årsregnskab til budgetter og hjælp til selvangivelsen.

Ring til os på tlf. 75 45 44 77 eller send os en mail på 5r@5r.dk.