Revision

Vi reviderer regnskaber

Hos Revisionscentret 5R laver og reviderer vi regnskaber, såfremt lovgivningen kræver det, og vi sørger altid for at tilpasse revisionen, så den matcher din virksomheds behov og de lovmæssige krav der stilles. Mange mindre virksomheder kan imidlertid undlade revision, hvilket betyder at vi udarbejder regnskaberne så de udtrykker et korrekt billede af din virksomhed.

Formålet med revisionen er, at du som virksomhed får en uvildig gennemgang og kontrol af dit regnskab. Som revisor bekræfter vi, hvorvidt virksomhedens årsregnskab opfylder de lovmæssige krav, og om regnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver, finansielle stilling samt resultat.

Det er det vi på “revisorsprog” også kalder soliditet, likviditet og indtjening.

Erklæringer

En revisorerklæring er i bund og grund det slutprodukt vi som revisorer leverer. Man kan kalde det en erklæring for udført arbejde. F.eks. når vi laver en revisionspåtegning i forbindelse med en virksomheds årsregnskab.

I den erklæring vi laver er der en række minimumskrav til, hvad erklæringen skal indeholde. F.eks. om der tages forbehold og eventuelle supplerende oplysninger, som har haft indvirkning på årsregnskabet.

Revisionsprotokollat

Når et årsregnskab revideres for en virksomhed skal der føres et revisionsprotokollat. Som revisor er det vores “værktøj” til at kommunikere med en virksomheds direktion og / eller bestyrelse. Her kan bestyrelsen holde sig ajour med, om der er ting, som de skal forholde sig til i forbindelse med godkendelse af et årsregnskab.

Det kan være anbefalinger til forbedringer eller forslag til ændringer i forhold til virksomhedens bogføring eller økonomistyring.

Når direktionen og / eller bestyrelsen har gennemgået det, som vi har skrevet i protokollatet underskriver de for godkendelse.