Nyttige links

Nyttige links

Relevante links for din virksomhed

Vi har samlet en række nyttige links til hjemmesider, som kan være relevante for din virksomhed.

.

 

virk >>>

Find en virksomhed. Søg f.eks. på CVR-nr., virksomhedsnavn, p-nr., person og adresse.

 

Erhvervsstyrelsen >>>

Erhvervsstyrelsen arbejder for at styrke danske virksomheders konkurrenceevne og bidrager derigennem til at løse udfordringerne med at skabe øget vækst og nye arbejdspladser i hele Danmark. Det er fundamentet for vores velfærd og velstand.

 

Skat >>>

Her finder du Skats “tast selv” side for erhverv.

 

Borger.dk >>>

Her finder du adgangen til det “digitale Danmark”.

 

Danmarks Statistik >>>

Danmarks Statistik er den centrale myndighed for dansk statistik. Deres opgave er at indsamle, bearbejde og offentliggøre statistiske oplysninger om det danske samfund.

 

Vækstfonden >>>

Vækstfonden er statens finansieringsfond. En uafhængig fond med en selvstændig lov og bestyrelse. Loven om Vækstfonden siger, at fonden skal fremme vækst og fornyelse i små og mellemstore virksomheder for på den måde at opnå større samfundsøkonomisk afkast.

 

Folketinget >>>

Læs mere om hele Danmarks Folketing.

 

retsinformation.dk >>>

retsinformation.dk er et netsted, der giver adgang til det fælles statslige retsinformationssystem.

 

Tinglysningsretten >>>

Tinglysning er den offentlige registrering, efterprøvelse og offentliggørelse af rettigheder over fast ejendom, andelsboliger, biler mv., løsøre og ægtepagter. Tinglysning kan være en betingelse for at rettigheden er gyldig og beskyttet.